Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Cơ Sở Định Mỹ

Ấp Mỹ Thành, Xã Định Mỹ,Thoại Sơn, An Giang
0983618717
c2dinhmyts@angiang.edu.vn